להלן מכתב המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה מאת המחלקה לבריאות הסביבה – משרד הבריאות. 

לכבוד 

מנהלי מחלקות ברשויות מקומיות לשכות בריאות 

מנהלי בתי עסק 

המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה על מנת לחדד את ההמלצות המקצועיות לגבי חיטוי יעיל נגד נגיף הקורונה, חשוב להדגיש:
 עיקר ההדבקה מנגיף הקורונה הוא ממגע ישיר )קרבה בין אנשים(, והדבקה מרסס
נשימתי. ידוע שהווירוס עלול לשרוד על משטחים שונים בין מספר שעות עד מספר ימים.
 לנגיף יש מעטפת חלבונית כך שהנגיף רגיש מאד לחומרי החיטוי הזמינים.
 במקומות ציבוריים בשטח פתוח )כגון מתקני שעשועים, ספסלים, תחנות אוטובוס
ברחוב, מתקני ספורט בשטח פתוח, מדרכות( הסיכוי להדבקות ממשטח הוא מזערי ולכן
אין צורך בביצוע חיטוי כולל ביצוע חיטוי באמצעות מטוסי ריסוס או ערפול ביישובים.

עוד המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה


 במקום ציבורי סגור, מומלץ לבצע חיטוי על משטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה
)כדוגמת: ידיות, כפתורים ומתגים, מקלדות, מסכי מגע, מעקות, שולחנות ומשטחי
עבודה( עם חומר חיטוי על בסיס אלכוהול בריכוז של לפחות 70 % או באמצעות תמיסת
כלור )למשל %1.0 hypochlorite sodium ,)עד לייבוש המשטחים (למשל הכנת תמיסה
המורכבת מ 40- מ"ל אקונומיקה ו- 1 ליטר מים(. החיטוי יתבצע על משטחים ולא ערפול
בחלל/באמצעות "פוגר". החיטוי אפקטיבי יותר על משטחים נקיים. משמעות הדבר היא
כי יש לנקות תחילה את המשטח המיועד לחיטוי ורק לאחר מכן לחטא. מומלץ להציב
מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים לעין.
 במרכולים בתי מרקחת ובתי עסק אחרים: החיטוי יתבצע על משטחים ולא ערפול
בחלל/באמצעות "פוגר". מומלץ לבצע חיטוי מספר פעמים ביום בניגוב על משטחים בהם
נוגעים בתדירות גבוהה, למשל בידיות של עגלות סופר, קופות ומשטחים אחרים בהם יש
מגע של אנשים רבים. מומלץ להציב מתקנים לחיטוי ידיים במקומות נגישים ונראים
לעין.

המלצות לחיטוי קורונה - משרד הבריאות
המלצות לחיטוי קורונה משרד הבריאות אביה הדברות

המשך המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה


 במרכולים, אין לבצע חיטוי ישיר על מזון בין אם הוא ארוז או חשוף )פירות וירקות,
לחמים וקטניות(.
יש להדגיש כי אין להשתמש בציוד הדברה משומש לטובת פעולות חיטוי, מחשש לשאריות חומרי
הדברה בציוד.
תודה מראש על שיתוף הפעולה ביישום ההנחיות

 

בכבוד רב,

עמיר יצחקי
ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה

 

עוד בנושא חיטוי קורונה

חיטוי החל מ-5₪ לחץ כאן

המידע בעמוד זה כמו בשאר עמודי אתר האינטרנט זה, הוא מידע ראשוני בלבד ואינו נועד לשמש או להחליף ייעוץ מקצועי. לכל שאלה, מומלץ לפנות לצוות המדבירים המוסמכים והמקצועניים של חברת אביה הדברות. כל תוצאה הנובעת מהסתמכות על המידע באתר, הינה באחריות הקורא או הקוראת בלבד.

המלצות לחיטוי כנגד נגיף קורונה סיכום בכותרות

רשיון מדביר מוסמך - 3151 - שלומי לוי, חתום על ידי ד"ר איריס אביעזר
דילוג לתוכן